000280752
 

História plemena Cavalier King Charles Španiel na Slovensku

Na Slovensko boli prví cavalieri privezení z českého chovu v roku 1982.
Bola to TR fenka Biki z Goyova obrazu a rok na to dve sestry tejto fenky , Cony a Clee z Goyova obrazu spolu so psom BT Cliffom ze Semradic. Spojením TR Biki a BT Cliffa sa v roku 1983 narodil prvý vrh cavalierov vo farbe BT, R aj BH, nakoľko rodičia mali vlohy pre všetky farby. Pes Cliff ze Semradic bol väčšieho typu s užším, dlhším nosom a po svojom otcovi prenášal bohužiaľ predkus. Ani spojenia v type farby neboli najlepšími. Prenášali znakovanie na celé farby a nie správny výzor. Ale vďaka zahraničným importom sa chov neustále vylepšuje. Prvými CHS na Slovensku boli CHS Gamiva, CHS Malá Bohyňa, CHS Biely Démon, z Dračieho hradu a ďaľšie, ktoré chovali na českých importoch. Pre osvieženie krvi a hlavne skvalitnenie chovu bol v roku 1994 z Nemecka dovezený TR pes ICh. Immenhofs Movie Star, ktorého predkovia pochádzali z výborných chovateľských staníc – Royal Companion, Lymrey, Judyland,… Tento pes bol pre svoje kvality využívaný nielen u nás, ale i v ČR, a je ho možné nájsť vo väčšine rodokmeňov slovenských cavalierov. Môžeme spomenúť niekoľko jeho pekných potomkov , ktorí po svojom otcovi zdedili kvality v čistej farbe, pekne modelovanej hlave a i. - Binnie Biely Démon -2x Klubový víťaz, Ch.Doris z Dračieho hradu, Delcado Biely Démon, Ch.Florance Moravské Lázne, Ch. Urtica Biely Démon, Ch.Unno Biely Démon, Ich.Nabuco Tries Biely démon a Nimmue Tries Biely démon, a veľa ďaľších. Z českého chovu spomenieme veľmi pekného psíka Ich.Valentina z Kamilkové záhrady. Nabuco Tries Biely démon, potomok Immenhof's Movie Star veľmi ovplyvnil chov na Slovensku čo do kvality a výrazu hláv, bol a je to geneticky veľmi silný jedinec, ktorý predal svojmu potomstvu veľa kladov.
V roku 1996 nasledoval ďaľší import – TR pes Ch. Immenhofs Nikito takisto z Nemecka, pes veľmi živej povahy, krásnej hlavy , tmavšieho sfarbenia. Pre farbu BT a R bol v roku 1997 ako 5 ročný privezený R pes ICh. Bonema Gold Sovereign for Choya. Tento pes vynikal pevnou kostrou, mohutnou širokou pekne modelovanou hlavou a sýtou farbou. Po tomto psovi máme na Slovensku aj prvú Ich. Izauru Biely Démon, ktorá sa stala v roku 1996 Svetovou víťazkou mladých.

Ich.Immenhofs Movie Star

Ch.Immnehof's Nikito

Ich.Bonema Gold Sovereign for Choya

Veľmi zaujímavú krvnú líniu po svetovom víťazovi Ich. Fontelania Crest viedol TR pes ICh. Aneridee Crest Creation, dovezený v roku 1998 z Fínska. Jedným z najlepších plemenníkov sa stal anglický import Ch. Milkeyn Monarch at Lymrey. Tento nádherný BH psík výborných proporcií, typického nežného výrazu, prekrásnej hlavy, vynikajúcej hornej línie a uhlenia bol dovezený v roku 1999 ako 4 ročný. Viedol krv veľmi známych a uznávaných anglických chovov napr. Lymrey, Milkeyn, Kindrum …
V Slovenskom chove sa veľmi osvedčil a príkladom môže byť aj veľmi úspešné potomstvo na výstavách, spomenieme Ich.Candyline Craig Lemna Minor, Ch.Cairo Biely Démon, Ch.Cinderela Lemna Minor a viacero ďaľších.

Ich.Aneridee Crest Creation

Ch.Milkeyn Monarch at Lymrey

Ch.Milkeyn Monarch at Lymrey

V roku 2005 bol nakrátko na Slovensko zapožičaný BH pes Ch.Helandros Ivanhoe z Estónska, ktorého predkovia pochádzali zo známych a kvalitných chovateľských staníc Hurleaze, Lymrey a Ricksbury. Po tomto psovi v chove ostalo niekoľko veľmi pekných jedincov, Ch.Concorde Peri a Ch.Calypso Peri, Ch.Gabin Spanilá věž, Ch.Goetta Spanilá věž. V roku 2006 bol z Fínska privezený TR pes Ich.Babbler's Latest News, pes vynikajúcej povahy, perfektnej rovnej kvality srsti, ktorú predáva potomkom. Ďaľším dovezeným psíkom v roku 2008 bol Ch.Chianty z Vrchu králů z českej CHS ale s anglickými predkami v rodokmeni. Psík nežného jemného výrazu, dobrej stavby tela predáva na svojich potomkov aj veľmi výraznú gaštanovú farbu.


Ch.Helandros Ivanhoe

Ich.Babbler's Latest News

Ch.Chianty z Vrchu králů

Posledným nádejným importom je ruby psík Jch.Sorata Ginger Alle dovezený z Veľkej Británie v roku 2011 do CHS Biely démon, black and tan Ch.Gawin Minowara 2010 z českého chovu po anglickom psovi Volney Bonanza. Chov na Slovensku /2011/ je momentálne založený len na niekoľko málo aktívnych chovateľských staniciach ktoré sa snažia udržať a zlepšovať kvalitu krytím so zahraničnými plemenníkmi. Vývin plemena vo Veľkej Británii sa neustále mení a znaky plemena sa stále doľaďujú novými smermi v medziach štandardu.
História chovu cavalierov na Slovensku a jeho ďaľšie napredovanie závisí len na nás chovateľoch, ktorí sú skutočnými milovníkmi plemena a záleží im na tom aby kvalita jednotlivých jedincov bola neustále zvyšovaná a z chovu sa podarilo eliminovať čo najviac nedostatkov,chýb a chorôb. Preto je nutné v chove využívať čo najlepšie jedince zodpovedajúce štandardu, kvalite zdravia a nebáť sa vycestovať do zahraničia pre zaujímavé krytie špičkovým psom. Samorejmosťou je neustále sledovanie zdravia či už dovážaných jedincov, alebo našich domácich. Správny slovenský chovateľ by mal dbať na zdravie svojich miláčikov dnes dostupným testovaním rodičov šteniat pri zostavovaní chovného páru. Slovenský klub CKCHS ponúka možnosť otestovať geneticky dispozíciu na dedičné choroby na EFS a CCS, testy na srdce, patelly a oči, pomocou zazmluvnených laboratórií a špecializovaných certifikovaných veterinárov. Certifikáty klub vystavuje svojim členom a sú právoplatným dokladom o zdraví jednotlivých cavalierov u nás.
 
>