História plemena Cavalier King Charles Španiel na Slovensku

Na Slovensko boli prví cavalieri privezení z českého chovu v roku 1982.
Bola to TR fenka Biki z Goyova obrazu a rok na to dve sestry tejto fenky , Cony a Clee z Goyova obrazu spolu so psom BT Cliffom ze Semradic. Spojením TR Biki a BT Cliffa sa v roku 1983 narodil prvý vrh cavalierov vo farbe BT, R aj BH, nakolko rodicia mali vlohy pre všetky farby. Pes Cliff ze Semradic bol väcšieho typu s užším, dlhším nosom a po svojom otcovi prenášal bohužial predkus. Ani spojenia v type farby neboli najlepšími. Prenášali znakovanie na celé farby a nie správny výzor. Prvými CHS na Slovensku boli CHS Gamiva, CHS Malá Bohyňa, CHS Biely Démon, z Dračieho hradu a ďaľšie, ktoré chovali na českých importoch. Pre osvieženie krvi a hlavne skvalitnenie chovu bol v roku 1994 z Nemecka dovezený TR pes ICh. Immenhofs Movie Star, ktorého predkovia pochádzali z výborných chovateľských staníc – Royal Companion, Lymrey, Judyland,… Tento pes bol pre svoje kvality využívaný nielen u nás, ale i v ČR, a je ho možné nájsť ho vo väcšine rodokmeňov slovenských cavalierov. Môžeme spomenúť niekolko jeho pekných potomkov , ktorí po svojom otcovi zdedili kvality v čistej farbe, pekne modelovanej hlave a i. - Binnie Biely Démon -2x Klubový víťaz, Ch.Doris z Dračieho hradu, Delcado Biely Démon, Ch.Florance Moravské Lázne, Ch. Urtica Biely Démon, Ch.Unno Biely Démon, Ich.Nabuco Tries Biely démon a Ch.Nimmue Tries Biely démon, a veľa ďaľších. Z českého chovu spomenieme velmi pekného psíka Ich.Valentina z Kamilkové záhrady. Nabuco Tries Biely démon, potomok Immenhof's Movie Star veľmi ovplyvnil chov na Slovensku, čo do kvality a výrazu hláv, bol geneticky veľmi silný jedinec, ktorý predal svojmu potomstvu veľa kladov.
V roku 1996 nasledoval další import – TR pes Ch. Immenhofs Nikito takisto z Nemecka, pes veľmi živej povahy, krásnej hlavy , tmavšieho sfarbenia. Pre farbu BT a R bol v roku 1997 ako 5 ročný privezený R pes ICh. Bonema Gold Sovereign for Choya. Tento pes vynikal pevnou kostrou, mohutnou širokou pekne modelovanou hlavou a sýtou farbou. Po tomto psovi máme na Slovensku aj prvú Ich. Izauru Biely Démon, ktorá sa stala v roku 1996 Svetovou víťazkou mladých.

Ich.Immenhofs Movie Star

Ch.Immnehof's Nikito

Ich.Bonema Gold Sovereign for Choya

Velmi zaujímavú krvnú líniu po svetovom vítazovi Ich. Fontelania Crest viedol TR pes ICh. Aneridee Crest Creation, dovezený v roku 1998 z Fínska do CHS Lemna Minor. Jedným z najlepších plemenníkov v rokoch 1999-2003 sa stal anglický import Ch. Milkeyn Monarch at Lymrey. Tento nádherný BH psík výborných proporcií, typického nežného výrazu, prekrásnej hlavy, vynikajúcej hornej línie a uhlenia bol dovezený v roku 1999 ako 4 ročný. Viedol krv velmi známych a uznávaných anglických chovov napr. Lymrey, Milkeyn, Kindrum …
V Slovenskom chove sa veľmi osvedčil a príkladom je aj velmi úspešné potomstvo na výstavách, spomenieme Ich.Candyline Craig Lemna Minor, Ch.Cairo Biely Démon, Ch.Cinderela Lemna Minor, Ch. Iberia a Ch.Italica Biely démon, Ch.Versace Biely démon a viacero dalších.

Ich.Aneridee Crest Creation

Ch.Milkeyn Monarch at Lymrey

Ch.Milkeyn Monarch at Lymrey

V roku 2005 bol nakrátko na Slovensko zapožičaný BH pes Ch.Helandros Ivanhoe z Estónska, ktorého predkovia pochádzali zo známych a kvalitných chovateľských staníc Hurleaze, Lymrey a Ricksbury. Po tomto psovi v chove ostalo niekoľko velmi pekných jedincov, Ch.Concorde Peri a Ch.Calypso Peri, Ch.Gabin Spanilá vež, Ch.Goetta Spanilá vež. V roku 2006 bol z Fínska privezený TR pes Ich.Babbler's Latest News, pes vynikajúcej povahy, perfektnej rovnej kvality srsti, ktorú predával svojim potomkom. Ďalším importovaným psíkom v roku 2008 bol Ch.Chianty z Vrchu králu z českej CHS ale s anglickými predkami v rodokmeni. Psík nežného jemného výrazu, dobrej stavby tela predáva na svojich potomkov aj veľmi výraznú gaštanovú farbu.


Ch.Helandros Ivanhoe


Ich.Babbler's Latest News


Ch.Chianty z Vrchu králu


Ch.Sorata Ginger Ale

C.I.B.Ch.Sweetbriar Shakespeare
 

Ruby psík Ch.Sorata Ginger Alle bol dovezený z Velkej Británie v roku 2011 do CHS Biely démon. Na svoje potomstvo predával veľmi peknú kostru a rovnú hornú líniu. Black and tan Ch.Gawin Minowara bol privezený v roku 2010 z českého chovu po anglickom psovi Volney Bonanza, ktorým tiež bolo nakrytých niekoľko sučiek zo SK chovu a veľmi dobre potiahol kvalitu hláv a výrazu vo farbe BT a RU. V roku 2015 bol na SK importovaný anglický blenheim Sweetbriar Shakespeare, tento pes je menšieho vzrastu, sladkej hlavy s kratším nosom, s mimoriadnym tmavým pigmentom očí a nosa, ktorý predáva na svoje potomstvo. Máme po ňom viacero veľmi pekných odchovov: C.I.B.Ch.Bambi Twe Biely démon, Ch.Onyx Nini Biely démon. Niekoľko sučiek bolo od roku 2014 nakrytých poľským tricolorom Lambert Love Me, ktorý má anglický rodokmeň, tento pes sa presadil u svojich potomkov krásnym sladkým výrazom. Jeho úspešné potomstvo: C.I.B.Ch.Delicatessa Chilli koliba, Ch.Cherokee Magnolia PassCo, Ch.Guardian Angel Magnolia PassCo

Chov na Slovensku je momentálne založený len na niekolko málo aktívnych chovateľských staniciach, ktoré sa snažia udržať a zlepšovať kvalitu krytím so zahraničnými plemenníkmi. Vývin plemena vo Velkej Británii sa neustále mení a znaky plemena sa stále dolaďujú novými smermi v medziach štandardu.
História chovu cavalierov na Slovensku a jeho dalšie napredovanie závisí len na nás chovateľoch, ktorí sú skutočnými milovníkmi plemena a záleží im na tom aby kvalita jednotlivých jedincov bola neustále zvyšovaná a z chovu sa podarilo eliminovať čo najviac nedostatkov,chýb a chorôb. Preto je nutné v chove využívať čo najlepšie jedince zodpovedajúce štandardu, kvalite zdravia a nebáť sa vycestovať do zahraničia pre zaujímavé krytie špičkovým psom. Samozrejmosťou je neustále sledovanie zdravia, pravidelné zdravotné vyšetreniia srdca, oči, pately, genetických testov na EFS/CCS, či už dovážaných jedincov, alebo našich domácich. Správny slovenský chovateľ by mal dbať na zdravie svojich miláčikov dnes dostupným testovaním rodičov šteniat pri zostavovaní chovného páru. Slovenský klub CKCHS ponúka možnosť otestovať v certifikovaných laboratóriách na dispozíciu k dedičným chorobám na EFS a CCS, testy na srdce, patelly a oči, pomocou zazmluvnených laboratórií a špecializovaných certifikovaných veterinárov. Certifikáty klub vystavuje svojim členom a sú právoplatným dokladom o zdraví jednotlivých cavalierov u nás.

© Petra Lackovičová 2021