000280751
 
Srdce - MVD

Každé plemeno psa vyšľachtené človekom sa potýka z niektorou dispozíciou k určitej chorobe viac ako k iným.
Či je to dysplázia kĺbov, luxácie pately, sivý zákal rohovky, katarakta očí, hluchota, a podobne u iných plemien u cavalierov sa najčastejšie stretávame s chorobou srdca zvanou MVD - Degeneratívne ochorenie mitrálnej chlopne.
Tento problém spôsobuje endocardiosis, polysacharid, ktorý sa ukladá v chlopni. Tieto usadeniny sú bežné u malých psov, avšak u cavalierov k tomuto dochádza častejšie ako u iných plemien. Usadeniny porušujú chlopňu, umožňujú prepúšťanie krvi, pretože chlopňa nedolieha a časom ako psi starnú, niektorí z nich potrebujú lieky na srdce, ktoré podporujú jeho činnosť. Vyvinie sa u nich tzv. endokarditída, alebo chronické ochorenie srdečných chlopní. Chlopne sú postupne tenšie, menej pružné, časť krvi v srdci tečie nesprávnym smerom a vracia sa späť. Takto môže byť postihnutá ktorákoľvek chlopňa v srdci, najčastejšie však postihuje mitrálnu chlopeň na ľavej strane srdca medzi predsieňou a komorou. Nedomykavosť chlopne teda MVD je možné zistiť vyšetrením u špecialistu veterinára kardiológa. Prvou indikáciou je jemný hvizd, šelest, ktorý je možné počuť cez stetoskop. Šelest sa udáva v rozsahu 1 až 6. stupeň. Rozvoj MVD môže byť pomalý alebo rýchly. Niektorí cavalieri sú v štádiu jemného šelestu bez akýchkoľvek vážnejších symptómov veľa rokov. Ak je postup choroby pomalý, je pravdepodobné, že pes umrie z iných príčin ako na ochorenie srdca. Ak MVD postupuje, badáme neochotu k pohybu, dýchavičnosť, kašeľ, stratu hmotnosti, malátnosť. Problémy s dychom sú prvotným prejavom ohorenia. Výskum ukazuje, že MVD je dedičná choroba. Preto je nutné sledovať rodičov budúcich šteniatok každoročnými vyšetreniami u špecialistu veterinára. Vyšetrenia sú odporúčané od 1.roku života každoročne opakovať. Pokiaľ sa šelest objaví, je nutné sledovať, ako sa problém vyvíja a následne, ak treba, aplikovať lieky na podporu srdca. Pokiaľ je MVD potvrdené posluchom, je navrhované sledovanie pomocou RTG. Najkvalitnejšie výsledky vo vyšetrení srdca vykazuje momentálne dopplerovská echokardiografia - vyšetrenie Dopplerovým sonografom, dnes možné aj na Slovensku vo viacerých veterinárnych ambulanciách u veterinárov špecialistov na srdce.

Čo môžu robiť chovatelia:
- každý chovný cavalier by mal byť každoročne vyšetrený veterinárom kardiológom.
- do chovu zaraďovať až po dovŕšení 2,5 roka s čistým srdcom a rodičia by mali mať potvrdenie o vyšetrení srdca vo veku 5 rokov, /alebo vo vyššom veku/ s negatívnym nálezom.
- nezaradiť do chovu cavaliera do 5.roka s diagnózou MVD /jemný šelest/
Použitie staršieho chovného psa s certifikátom o vyšetrení srdca s negatívnym výsledkom v čo najvyššom veku je veľmi žiadúce.
Slovenský Cavalier a King Charles španiel klub na svojich stránkach uvádza veterinárov špecialistov, ktorí vydávajú veterinárne osvedčenia - certifikáty na vyšetrenie srdca.

Čo môžu robiť záujemci o šteniatko a majitelia?
Naliehať na chovateľov, vyžadovať od nich potvrdenia od uznávaných odborníkov, že rodičia šteniatka, ktoré kupujeme boli skutočne vyšetrení na MVD.
Postarať sa o správnu životosprávu svojho cavaliera, teda neprekrmovať. To je taktiež veľmi dôležitý faktor pri udržaní zdravého srdiečka.Odhaduje sa, že u 50% cavalierov sa vyvinie veľmi slabý šelest srdca vo veku 5-6 rokov a viac ako 90% má šelest vo veku 10 rokov. Cavalieri môžu ďalej viesť plne normálny život aj po tom, ako sa u nich zistí šelest a u mnohých sa ochorenie nikdy navonok neprejaví. Ak vám niektorý chovateľ tvrdí, že nemá problémv krvných líniách ktoré používa, buď vám nehovorí pravdu, alebo je v tejto oblasti úplne nevzdelaný.
>